Truyện sex ở trang web TruyệnSex.Tv tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Giang Nam – Quyển 24
truyen
truyen sex
truyen sex

Giang Nam – Quyển 24

Bạn đang đọc Quyển 24, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Giang Nam” tại đây: http://truyensex.tv/tag/giang-nam/


Phần 1

Con rồng to nằm bên Chú Đạo thiên đàn ngáy khò khò, vật khổng lồ nằm sấp như sơn mạch hùng vĩ xinh đẹp liên miên vạn dặm. Nhưng gặp ai định cứng rắn vượt rào là Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân sẽ hét lên:

– Rồng to!

Đuôi rồng quét nhẹ, người vượt rào bị quét đi đâu.

Giang Nam cảm thán rằng:

– Các vị sư huynh đúng là người tốt.

Giang Nam không ở lại lâu, hắn quay về Huyền Thiên tiên vực bế quan khổ tu ngay, chuẩn bị cho sắp tới đi mảnh đất bỏ hoang.

Bản thân mảnh đất bỏ hoang rất nguy hiểm, Đại Diễn Cổ Thần càng là hung thần. Tồn tại to lớn như Thiên Quân, mạnh hơn Giang Nam rất nhiều. Đi cùng Đại Diễn Cổ Thần đến mảnh đất bỏ hoang, có thể tưởng tượng chuyến đi nguy hiểm cỡ nào.

– Thực lực của ta bây giờ so với Ma Thiên Tiên Quân thì còn hơi kém, so với Đại Diễn Cổ Thần càng kém cỏi rất nhiều. Hiện tại không cầu thắng Đại Diễn Cổ Thần, chỉ mong tự bảo vệ mình.

Giang Nam ngồi xuống, hướng tu luyện lần này là pháp, thân, đạo, quả hợp thành một, ký thác bản thân, đến con đường cao nhất thần đạo.

Pháp, thân, đạo, quả hợp thành một, nói ra thì khá đơn giản. Đó là dung hợp hoàn mỹ pháp lực, đạo quả, thân thể, đại đạom tự ký thác bản thân. Đại đạo độc ta, đạo quả độc ta, pháp lực độc ta, do đó hóa thành vĩnh hằng nhất, trừ ta ra tất cả tịch diệt, mình ta tồn tại.

Bốn hợp thành một không phải cảnh giới mà là con đường, con đường đến thành tựu cao nhất.

Con đường này bỏ tất cả lực lượng bên ngoài, truy cầu tự thân, duy ta bất diệt!

Trong vùng đất nguyên thủy Giang Nam hơi chạm tới con đường này, nhưng dù nhờ vào dấu ấn ba linh bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên chung vẫn không thể luyện thành bốn hợp nhất.

Lúc trước Giang Nam có Vạn Chú Thiên Chung, không quá gấp gáp hợp bốn thành một, nhưng bây giờ hắn đã bỏ qua nó thì phải tính đường đột phá khác.

Xoẹt!

Một cuộn tranh từ từ phô bày trước mắt Giang Nam. Trong tranh, Cự Linh Cổ Thần vẫn không ngừng vận động đánh ra thần thông cơ thể kinh thiên động địa, đó là tranh cự linh võ đạo.

Giang Nam dung nhập Cự Linh võ đạo vào Nguyên Thủy Đại La kinh của mình, biến thành công pháp bản thân, dung hợp đại đạo Bất Không, biến thành Cự Linh bá thể, trở thành thân thể mạnh nhất đương thời, đây là một trong các thủ đoan mạnh nhất của hắn.

– Nhưng Cự Linh bá thể của ta vẫn có khuyết điểm, đó là pháp lực không thể song song Cự Linh bá thể. Muốn cơ thể hoàn mỹ thì không có Cự Linh bá thể, muốn Cự Linh bá thể cuồng bạo thì thân thể yếu ớt.

Giang Nam suy nghĩ kỹ, thầm nghĩ:

– Chỉ có khiến pháp lực và cơ thể dung hợp hoàn mỹ, cùng tồn tại một thể thì mới đến trình độ pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, nếu không tất cả là uổng phí.

Đạo quả ký thác bản thân không khó khăn, dung nhập đại đạo vào người tuy khiến chính mình hóa đạo, đồng hóa Nguyên Thủy đại đạo hơi nguy hiểm nhưng vẫn có khả năng thành công.

Chỉ mỗi vấn đề pháp lực, cơ thể cùng tồn tại là khó khăn nhất.

– Công pháp của Cự Linh thần tộc rất lạ lùng. Pháp, thân, đạo, quả một thể, không phá vỡ ảnh hưởng của Cự Linh thần tộc thì không làm được. Nhưng khiến Cự Linh bá thể giữ pháp lực là vô cùng khó khăn.

Giang Nam nhìn tranh Cự Linh võ đạo, mắt như vòng xoáy sao xoay tít, thôi diễn ảo diệu thâm sâu hơn chất chứa trong tranh Cự Linh võ đạo.

Cùng lúc đó, đạo quả của Giang Nam hiện ra. Nguyên thần chân đạp đạo cung, trong đạo cung tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, dấu ấn tám tiên thiên pháp bảo tỏa sáng rực rỡ. Vô số áo nghĩa tuôn ra từ pháp bảo biến thành ánh sáng huyễn lệ rót vào đôi mắt Giang Nam.

Giang Nam nương nhờ dấu ấn tám tiên thiên pháp bảo, bên trong chất chứa bất diệt đại đạo giúp hắn tăng tốc độ thôi diễn.

Không chỉ như thế, hồng mông Đạo Chủng biến thành gốc hồng mông thụ lắc lư, hồng mông đại đạo bay đầy trời, đạo quả tuôn ra ùa vào mắt Giang Nam.

Lúc này dấu ấn nguyên chung kêu vang, tiếng chuông vang dội rung động hồn người, vượt qua Vạn Chú Thiên Chung, làm thần thức Giang Nam tỉnh táo, thần trí chưa từng có. Đạo tâm sáng suốt như minh kính phản chiếu chưa biết, biến chưa biết thành đã biết.

Trong đạo cung gió nổi mây phun, ánh sao rực rỡ. Các thần ma đứng trong không trung, đứng trên các ngôi sao lớn đại biểu vô số đại đạo xây dựng Nguyên Thủy đại đạo.

Đại đạo ầm vang, các thần ma vận chuyển đánh ra từng đợt cự linh thần thông.

Trong đạo cung của Giang Nam có ức vạn thần ma, có thần hậu thiên, thần tiên thiên, Hỗn Độn Cổ Thần. Mỗi thần ma thi triển thần thông cơ thể khác nhau.

Hàng ức vạn thần ma mỗi giây mỗi phút đánh ra mấy ức vạn thần thông cơ thể kinh người biết bao.

Đông Vân Tiên Quân có được tranh Cự Linh võ đạo bao nhiêu năm, quan sát mỗi ngày, Hỗn Độn Cổ Thần trong tranh thi triển thần thông chưa bao giờ lặp lại, có thể thấy công pháp chứa trong tranh kinh khủng cỡ nào.

Giang Nam muốn dựa vào thủ đoan này thôi diễn cực hạn của Cự Linh võ đạo.

Chỉ có đến cực hạn Cự Linh võ đạo thì Giang Nam mới vượt qua giới hạn, sáng tạo công pháp hoàn mỹ phù hợp bản thân được.

Muốn hoàn thành bốn hợp nhất không đơn giản ăn mấy gốc thần dược tiền sử thánh dược là xong. Đơn thuần dựa vào uống thuốc không thể đến thành tựu cao nhất, chỉ có dựa vào bản thân không ngừng cố gắng, tu hành, hấp thu sở trường ngoại đạo, đột phá ngoại đạo mới khiến mình đột phá.

Đây chính là đại tông sư!

Đôi mắt Giang Nam sâu thẳm, vòng xoáy sao xoay nhanh hơn trong mắt hắn, bắt giữ quỹ tích vận chuyển của Cự Linh Cổ Thần trong tranh Cự Linh võ đạo, thôi diễn ảo diệu sâu hơn của bức tranh.

Bỗng vòng xoáy sau nô tung biến thành hỗn độn bốc lên nghi ngút. Hỗn độn thay đổi, tốc độ thôi diễn lại tăng một bậc.

Ngày càng nhiều ảo diệu chứa trong tranh Cự Linh võ đạo bị giải mở trong mắt Giang Nam, thậm chí tranh Cự Linh võ đạo chưa diễn biến ra thần thông đã bị hắn thôi diễn trước, biến đổi chung cực.

Từng ngày trôi qua, biến đổi võ đạo trong tranh Cự Linh võ đạo bị Giang Nam thôi diễn bao nhiêu là chủng loại. Kiến thức võ đạo nổ tung trong đầu Giang Nam, hắn thôi diễn thần thông cơ thể trong tranh tựa biển cả, lấy loại nào đều ngang ngửa với thần thông cơ thể đỉnh cao nhất đương thời.

Giang Nam thôi diễn lịch sử phát triển võ đạo thời đại Cự Linh.

Nhưng đến đây thì tốc độ thôi diễn của Giang Nam chậm lại. Lúc trước mỗi giây mỗi phút có vô số loại thần thông bị Giang Nam thôi diễn ra, bây giờ qua mươi phút hắn mới thôi diễn được một thần thông, có xu hướng ngày càng chậm.

Giang Nam đã đến cực hạn, biến đổi tranh Cự Linh võ đạo cũng tới cực hạn.

Trong đạo quả đạo cung của Giang Nam, các thần ma ngừng diễn luyện Cự Linh thần thông, chỉ còn lại nguyên thần của hắn đầu đội trời, chân đạp đất từ từ diễn biến một loại thần thông cơ thể cực kỳ tinh diệu.

Giang Nam thôi diễn thần thông Cự Linh võ đạo ngày càng cao cấp hơn, mỗi loại thần thông vượt qua đương thời, có thể gọi là tuyệt học.

Lại qua hai năm, hỗn độn chuyển động trong mắt Giang Nam, mỗi cách mấy tháng mới xoay hết một vòng, hắn gần như bị kẹt lại.

truyen
Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thể loại:
Nếu bạn thấy truyện được phân loại chưa đúng, chưa đủ, hãy comment ngay ở phía dưới để admin sửa đổi, bổ sung vào. Phân loại đúng, đủ sẽ giúp các anh em sau dễ dàng khi tìm kiếm thể loại truyện mà mình thích

Bình luận

Quảng cáo
truyen
TruyenDu.com
Truyện đụ chấm com, trang web đen đúng nghĩa

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Liên kết website

Thể loại

Top 50 truyện sex hay nhất

Top 7: Cu Dũng
Top 9: Cô giáo Mai
Top 18: Tiểu Mai
Top 24: Gái một con
Top 37: Cô giáo Thu
Top 42: Diễm
Top 45: Vụng trộm
Top 46: Dì Ba
Top 47: Tội lỗi
Top 50: Tru Tiên